Loctite 9497 50ml

Množstevní slevy
647,35 Kč 535 Kč bez DPH
Skladem
Loctite Hysol 9497 je dvousložkové epoxidové lepidlo střední viskozity, které vytvrzuje při pokojové teplotě a lepí široké spektrum materiálů. Teplotně vodivé (2:1), dvoukartuše, 50ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 400ml.

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

Hysol 9497 má následující vlastnosti:

 • Technologie: Epoxid
 • Chemický typ: Epoxid
 • Vzhled (Pryskyřice): Bílá kapalina
 • Vzhled (Tvrdidlo): Šedá kapalina
 • Složky: Dvousložkový
 • Mísicí poměr objemový: pryskyřice : tvrdidlo 2 : 1
 • Mísicí poměr hmotnostní: pryskyřice : tvrdidlo 100 : 50
 • Vytvrzení: Za pokojové teploty
 • Aplikace: Lepení

Loctite Hysol 9497
je dvousložkové epoxidové lepidlo střední viskozity, které vytvrzuje při pokojové teplotě a lepí široké spektrum materiálů. Je proto vhodné jako lepidlo pro všeobecné lepení. Hysol 9497 je ideální pro aplikace, kde je potřeba odvádět teplo, jako je například lepení kovových plechů pro vysokoteplotní převodníky tepla nebo pro zalévání elektrických součástek. Je vhodné pro aplikace s vysokým namáháním v tlaku i pro aplikace, vyžadující vysokou teplotu skelného přechodu Tg spolu s požadavkem na zachování vysoké pevnosti za vyšších teplot.

Tento produkt

 • Nanáší se aplikační pistolí č. 96001 nebo pomocí adaptéru pro 50 ml dvoukartušky 2:1

Fyzikální vlastnosti:

 • Koeficient tepelné vodivosti - 1,4 W/(m.K)
 • Pevnost v tahu: 52,6 N/mm2
 • Pevnost v tlaku: 112,5 N/mm2
 • Tvrdost Shore: 83
 • Velmi dobře použitelný pro lepení - (Pevnost ve smyku): - Nízkouhlíkatá ocel - 20 N/mm2 - Nerezová ocel - 9 N/mm2 - Hliník - 7 N/mm2 - Hliník - 15 N/mm2 - Mosaz - 5 N/mm2 - Měď N/mm² 5 N/mm2 - Chromátovaný pozink- 5 N/mm2 - ABS - 6 N/mm2 - Polykarbonát - 4 N/mm2 - Polymetylmetakrylát - 1 N/mm2 - Skleněnými vlákny vyztužený epoxid - 8 N/mm2 - Tvrdé dřevo (týkové) - 12 N/mm2 - Měkké dřevo (borovice) - 8.

Pokyny pro použití: 
1. Pro co nejlepší výsledky lepení by měly být lepené povrchy čisté, suché a odmaštěné. Při vysokopevnostním konstrukčním lepení může speciální ošetření povrchu zvýšit pevnost a trvanlivost lepeného spoje.
2. Před použitím je třeba obě složky řádně promíchat. Pokud používáte balení v kelímcích, promíchejte složky v objemovém nebo hmotnostním poměru, jak je uvedeno v části Popis produktu. Při ručním míchání odměřte požadované množství pryskyřice a tvrdidla a řádně promíchejte dohromady. Míchejte ještě asi 15 sec. po té, co produkt získá rovnoměrnou barvu.
3. Nemíchejte najednou větší množství produktu než 4 kg, jinak dojde k nežádoucímu vývinu tepla. Mícháním menšího množství se minimalizuje možnost vzniku nežádoucího tepla.
4. Po rozmíchání naneste produkt tak rychle, jak je to možné, na jeden z lepených povrchů. Pro získání maximální pevnosti spoje rozetřete produkt rovnoměrně na oba povrchy. Součásti by měly být spojeny ihned po nanesení rozmíchaného lepidla.
5. Doba zpracovatelnosti smíchaného lepidla je 3 až 4 hodin při teplotě 22 °C. Vyšší teplota a menší zpracovávané množství produktu zkracují dobu zpracovatelnosti.
6. Zabraňte možnému pohybu sestavených součástí během vytvrzování produktu. Lepený spoj by měl být ponechán v klidu, dokud nezíská plnou pevnost dříve, než budou součásti uvedeny do provozu.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být otřen pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Po použití, dříve než lepidlo vytvrdne, vyčistěte míchací a nanášecí zařízení pomocí horké mýdlové vody.

 

Klasifikace látky A(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látky B(směsi): 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidy
Hmotnost: 0.05 kg
Mísící poměr: 2:1
Objem: 50ml
Pevnost v tahu: 52.6
Provozní teplota (°C): -55°C až 180°C
Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
Zpracovatelnost: 165-255
Kód produktu: IDH 2053807
Množstevní slevy: /loctite-9497-50ml/,/loctite-9497-50ml--2-9-ks-/,/loctite-9497-50ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-9497-50ml/,/de/loctite-9497-50ml--2-9-ks-/,/de/loctite-9497-50ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-9497-50ml/,/en/loctite-9497-50ml--2-9-ks-/,/en/loctite-9497-50ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: