Loctite 3423 50ml

Množstevní slevy
569,91 Kč 471 Kč bez DPH
Skladem

Hysol® 3423™ -je dvousložkové tixotropní epoxidové lepidlo s vysokou viskozitou, které po rozmíchání vytvrzuje při pokojové teplotě. Dvoukartuše, 50 ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

Hysol® 3423™ má následující vlastnosti:

 • Technologie: Epoxid
 • Chemický typ: Epoxid
 • Vzhled (Pryskyřice): Šedá pasta LMS
 • Vzhled (Tvrdidlo): Béžová pasta LMS
 • Vzhled (Smíchaný): Šedá pasta
 • Složky: Dvě složky - pryskyřice a tvrdidlo
 • Viskozita: Tixotropní
 • Mísicí poměr- objemový: Pryskyřice : tvrdidlo 1 : 1
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Pryskyřice : tvrdidlo 100 : 70
 • Vytvrzení: Po zamíchání při pokojové teplotě
 • Aplikace: Lepení
 • Určeno zejména pro kovy, keramiku, tuhé plasty a dřevo

Hysol® 3423™
je dvousložkové tixotropní epoxidové lepidlo s vysokou viskozitou, které po rozmíchání vytvrzuje při pokojové teplotě. Jedná se o nestékavé lepidlo pro běžné použití, které dosahuje vysoké pevnosti na široké škále podkladů. Tixotropní charakter tohoto lepidla umožňuje lepení hrubých svislých povrchů u součástí z kovů, keramiky, tuhých plastů nebo dřeva při velikosti spáry až do 3 mm. Po vytvrzení může být lepidlo broušeno pro získání hladkého povrchu.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU:

Vlastnosti pryskyřice - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 1,3 až 1,36 LMS - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlost 5 ot/min. 100 000 až 400 000.
Vlastnosti tvrdidla - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 0,95 až 1 LMS - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita při teplotě 25 °C, Kužel & Deska Rheometer, mPa•s (cP): - Smykový gradient: 30 s-1 70 000 až 110 000 LMS - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 7, rychlost 5 ot/min. 200 000 až 500 000.
Vlastnosti smíchaného produktu - Doba zpracovatelnosti (LMS) při teplotě 25 °C, minut: - 200 g hmoty 30 až 60 LMS.

TYPICKÉ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ: Doba fixace - Doba fixace je definovaná jako čas potřebný k získání pevnosti ve smyku 0.1 N/mm². - Doba fixace, při teplotě 22 °C, hodin 3

Pokyny pro použití:
1. Pro co nejlepší výsledky lepení by měly být lepené povrchy čisté, suché a odmaštěné. Při vysokopevnostním konstrukčním lepení může speciální ošetření povrchu zvýšit pevnost a trvanlivost lepeného spoje.
2. Před použitím je potřeba pryskyřici a tvrdidlo řádně promíchat. Produkt může být nanášen přímo z dvojkartuší přes dodaný statický mixer. V tomto případě vytlačte prvních 3 až 5 cm do odpadu. Při použití většího balení produktu řádně smíchejte obě složky v přesném poměru dle objemu nebo hmotnosti, jak je uvedeno v Popisu produktu. Při ručním míchání si odvažte nebo objemově odměřte požadované množství pryskyřice a tvrdidla a usilovně je promíchejte. Míchejte ještě asi 15 sec. po té, co získáte stejnoměrnou barvu produktu.
3. Doporučujeme nemíchat najednou větší množství produktu než 4 kg z důvodu vzniku nežádoucího tepla a přehřátí při reakci obou složek. Mícháním menšího množství zabráníte nežádoucímu zahřívání produktu.
4. Po rozmíchání naneste produkt tak rychle, jak je to možné, na jeden z lepených povrchů. Pro získání maximální pevnosti spoje rozetřete produkt rovnoměrně na oba povrchy. Součásti by měly být spojeny ihned po nanesení rozmíchaného lepidla.
5. Informace o době zpracovatelnosti najdete v části - Typické vlastnosti nevytvrzeného materiálu. Vyšší teplota a menší množství zpracovávaného produktu zkracují dobu zpracovatelnosti.
6. Zabraňte možnému pohybu sestavených součástí během vytvrzování produktu. Lepený spoj by měl být ponechán v klidu, dokud nezíská plnou pevnost dříve, než budou součásti uvedeny do provozu.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být otřen pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Po použití, dříve než lepidlo vytvrdne, vyčistěte míchací a nanášecí zařízení pomocí horké mýdlové vody.

 

Klasifikace látky A(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látky B(směsi): 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidy
Hmotnost: 0.05 kg
Mísící poměr: 1:1
Objem: 50ml
Pevnost v tahu: 24
Provozní teplota (°C): -55°C až +120°C
Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
Zpracovatelnost: 30-60min
Kód produktu: IDH 2063367
Množstevní slevy: /loctite-3423-50ml/,/loctite-3423-50ml--2-9-ks-/,/loctite-3423-50ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-3423-50ml/,/de/loctite-3423-50ml--2-9-ks-/,/de/loctite-3423-50ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-3423-50ml/,/en/loctite-3423-50ml--2-9-ks-/,/en/loctite-3423-50ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: