Loctite 9466 50ml

Množstevní slevy
537,24 Kč 444 Kč bez DPH
Skladem

Loctite 9466 je houževnaté průmyslové epoxidové lepidlo s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Odolné proti chemikáliím. Dvoukartuše, 50 ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 400ml.

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

Hysol® 9466™ má následující vlastnosti:

 • Technologie: Epoxid
 • Chemický typ(Pryskyřice): Epoxid
 • Chemický typ (Tvrdidlo): Amin
 • Vzhled (Pryskyřice): Bílá matná pasta
 • Vzhled (Tvrdidlo): Bílá průhledná kapalina
 • Vzhled (Smíchaný): Našedlá matná pasta
 • Složky: Dvousložkový
 • Viskozita: Střední
 • Mísicí poměr -objemový: Pryskyřice : tvrdidlo 2 : 1
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Pryskyřice : tvrdidlo 100 : 50
 • Vytvrzení: Po zamíchání při pokojové teplotě
 • Aplikace: Lepení

Hysol® 9466™
je houževnaté průmyslové epoxidové lepidlo s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Pokud jsou jeho dvě složky promíchány, epoxid vytvrzuje při pokojové teplotě na houževnatou, našedlou hmotu, která má vysokou odolnost vůči loupání a velkou pevnost ve smyku. Plně vytvrzený epoxid je odolný vůči širokému spektru chemikálií a rozpouštědel a slouží rovněž jako výborný elektrický izolátor.
Hysol® 9466™ poskytuje vynikající pevnost lepeného spoje na široké škále plastů a kovů. Typické aplikace zahrnují běžné průmyslové lepení, kde se požaduje prodloužená doba zpracovatelnosti pro správné nastavení či přestavení součástí během sestavování.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU:

Pryskyřice: - Měrná hmotnost při 25 °C 1,0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlost 20 ot/min. 15 000 až 50 000.
Tvrdidlo: - Měrná hmotnost při 25 °C 1,0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 5, rychlost 50 ot/min. 25 000 až 60 000.
Smíchaný produkt: - Doba zpracovatelnosti, minut 60.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ:Doba fixace - Doba fixace je definována jako čas potřebný k získání pevnosti ve smyku 0.1 N/mm². - Doba fixace, ISO 4587, minut: - Ocel (otryskaná) 180 min

Pokyny pro použití
1. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být povrchy čisté a odmaštěné.
2. Pro vysokopevnostní konstrukční spoje je třeba odstranit znečištění z lepených povrchů, jako je například lak, zoxidovaná vrstva, oleje, prach, separační činidla a další možná znečištění.
3. Balení v dvoukartuši: Při použití vložte jednoduše dvoukartuši do aplikační pistole a dotlačte píst pistole do výchozí polohy mírným stisknutím spouště. Potom sejměte kryt trysky a vytlačte malé množství produktu, abyste se přesvědčili, že z obou stran vytéká produkt volně a rovnoměrně. Pokud je požadováno automatické míchání produktu, nasaďte na trysku statický mixer a začněte dávkovat lepidlo. Pro ruční míchání vytlačte požadované množství produktu a řádně jej promíchejte. Míchejte ještě asi 15 sekund po té, co získá rovnoměrnou barvu. Balení ve větších nádobách: Promíchejte řádně obě složky v přesném objemovém nebo hmotnostním poměru, jak je uvedeno v části Popis produktu. Míchejte energicky, přibližně ještě 15 sekund po té, co produkt získá rovnoměrnou barvu.
4. Nikdy nemíchejte množství větší než 4 kg, protože může dojít ke vzniku nadměrného tepla. Mícháním menšího množství omezíte vznik nadměrného tepla.
5. Naneste lepidlo co nejrychleji po rozmíchání na jeden z lepených povrchů. Pro dosažení maximální síly naneste lepidlo rovnoměrně na oba povrchy. Součásti by měly být spojeny okamžitě po nanesení rozmíchaného lepidla.
6. Uchovejte spojené součásti v klidu během vytvrzování produktu. Nechte spoj řádně vytvrdnout nejméně 24 hodin než ho vystavíte provoznímu zatížení.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být otřen pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Po použití a před ztvrdnutím produktu by mělo být míchací a nanášecí zařízení řádně umyto horkou mýdlovou vodou.

 

Klasifikace látky A(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látky B(směsi): 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidy
Hmotnost: 0.05 kg
Mísící poměr: 2:1
Objem: 50ml
Pevnost v tahu: 32
Provozní teplota (°C): -55°C až +120°C
Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
Zpracovatelnost: 60min
Kód produktu: IDH 2057235
Množstevní slevy: /loctite-9466-50ml/,/loctite-9466-50ml--2-9-ks-/,/loctite-9466-50ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-9466-50ml/,/de/loctite-9466-50ml--2-9-ks-/,/de/loctite-9466-50ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-9466-50ml/,/en/loctite-9466-50ml--2-9-ks-/,/en/loctite-9466-50ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: