Loctite 3430 24ml

Množstevní slevy
394,46 Kč 326 Kč bez DPH
Skladem
Hysol® 3430™ je dvousložkové, čiré epoxidové lepidlo, které po zamíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Dvoukartuše, 24 ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 50ml a 200ml.

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

Hysol® 3430™ má následující vlastnosti:

 • Technologie: Epoxid
 • Chemický typ: Epoxid
 • Vzhled (Pryskyřice): Ultra čirý
 • Vzhled (Tvrdidlo): Ultra čirý
 • Vzhled (Smíchaný): Ultra čirý, průhledný LMS
 • Složky: Dvě složky - pryskyřice a tvrdidlo
 • Mísicí poměr- objemový: Pryskyřice : tvrdidlo 1 : 1
 • Mísicí poměr- hmotnostní: Pryskyřice : tvrdidlo 100 : 100
 • Vytvrzení: Po zamíchání při pokojové teplotě
 • Aplikace: Lepení

Hysol® 3430™
je dvousložkové, čiré epoxidové lepidlo, které po zamíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Je určené pro všeobecné lepení a dosahuje vysoké pevnosti na širokém spektru materiálů. Schopnost vyplňovat spáry činí tento produkt vhodným pro lepení hrubých nebo špatně slícovaných povrchů u součástí z kovů, keramiky, tuhých plastů nebo dřeva.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU:
Vlastnosti pryskyřice - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 1,14 až 1,2 - Viskozita při teplotě 25 °C, Kužel & Deska Rheometer, mPa•s (cP): - Smyková rychlost: 10 s-1 18 000 až 28 000 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list.

Vlastnosti tvrdidla - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 1,14 až 1,2 - Viskozita při teplotě 25 °C, Kužel & Deska Rheometer, mPa•s (cP): - Smyková rychlost: 10 s-1 18 000 až 28 000 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list.

Vlastnosti smíchaného produktu - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 1,14 až 1,2 LMS - Viskozita při teplotě 25 °C, Kužel & Deska Rheometer, mPa•s (cP): - Smyková rychlost: 10 s-1 18 000 až 28 000 LMS - Doba zgelovatění při teplotě 25 °C, minut: - 5 g pryskyřice/ 5 g tvrdidlo 5 až 10 LMS.

TYPICKÉ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ:
Doba fixace - Doba fixace je definovaná jako čas potřebný k získání pevnosti ve smyku 0.1 N/mm². - Doba fixace, smícháno, minut 15.

Pokyny pro použití:1. Pro co nejlepší výsledky lepení by měly být lepené povrchy čisté, suché a odmaštěné. Při vysokopevnostním konstrukčním lepení může speciální ošetření povrchu zvýšit pevnost a trvanlivost lepeného spoje.
2. Před použitím je nutné obě složky - pryskyřici a tvrdidlo řádně promíchat. Produkt je možné nanášet přímo z originální dvoukartušky pomocí statického mixeru, který je dodáván s ním. Prvních 3 až 8 cm housenky z mixeru vytlačte do odpadu. Ať už používáte balení v dvoukartuši nebo v samostatných dózách, obě složky vždy řádně promíchejte v daném objemovém nebo hmotnostním poměru. Při ručním míchání si odměřte nebo odvažte správné množství složek a usilovně je míchejte po dobu několika desítek sekund. Míchejte přibližně ještě 15 sec. po té, co je dosaženo stejnoměrné barvy.
3. Nemíchejte najednou větší množství produktu než 20 g, jinak dojde k nežádoucímu vývinu tepla. Mícháním menšího množství se minimalizuje možnost vzniku nežádoucího tepla.
4. Po rozmíchání naneste produkt tak rychle, jak je to možné, na jeden z lepených povrchů. Pro získání maximální pevnosti spoje rozetřete produkt rovnoměrně na oba povrchy. Součásti by měly být spojeny ihned po nanesení rozmíchaného lepidla.
5. Doba zpracovatelnosti smíchaného lepidla je ≤4 minut při teplotě 22 °C. Vyšší teplota a menší zpracovávané množství produktu zkracují dobu zpracovatelnosti.
6. Zabraňte možnému pohybu sestavených součástí během vytvrzování produktu. Lepený spoj by měl být ponechán v klidu, dokud nezíská plnou pevnost dříve, než budou součásti uvedeny do provozu.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být otřen pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Po použití, dříve než lepidlo vytvrdne, vyčistěte míchací a nanášecí zařízení pomocí horké mýdlové vody.

Klasifikace látky A(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látkyB(směsi): 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidy
Hmotnost: 0.02 kg
Mísící poměr: 1:1
Objem: 24ml
Pevnost v tahu: 36
Provozní teplota (°C): -55°C až +100°C
Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
Zpracovatelnost: 5-10min
Kód produktu: IDH 242865
Množstevní slevy: /loctite-3430-24ml/,/loctite-3430-24ml--2-9-ks-/,/loctite-3430-24ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-3430-24ml/,/de/loctite-3430-24ml--2-9-ks-/,/de/loctite-3430-24ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-3430-24ml/,/en/loctite-3430-24ml--2-9-ks-/,/en/loctite-3430-24ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: