Loctite 3474 - 500 g

Množstevní slevy
1 520,97 Kč 1 257 Kč bez DPH
Skladem
Hysol® 3474™ je dvousložkové epoxidové lepidlo s minerálními plnivy, které vytváří samomazné povrchy pro snížení opotřebení třením na vzájemně se pohybujících součástech. Kovem plněné, 500g, dóza.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka. 

Hysol® 3474™ má následující vlastnosti:

 • Technologie: Epoxid
 • Chemický typ: Epoxid
 • Vzhled (nevytvrzený): Šedý tmel
 • Složky: Dvě složky - pryskyřice a tvrdidlo
 • Mísicí poměr- hmotnostní: pryskyřice : tvrdidlo 1 : 1
 • Mísicí poměr- objemový: pryskyřice : tvrdidlo 1 : 1
 • Vytvrzení: Po zamíchání při pokojové teplotě
 • Aplikace: Průmyslová údržba
 • Maximální spára: 1.0 mm
 • Zvláštní výhoda: - Nekoroduje - Malé smrštění - Vyšší odolnost proti opotřebení

Hysol® 3474™
je dvousložkové epoxidové lepidlo s minerálními plnivy, které vytváří samomazné povrchy pro snížení opotřebení třením na vzájemně se pohybujících součástech. Bylo vyvinuto pro snadné a výhodné používání ve strojních dílnách a pro údržbu přímo na místě. Typické aplikace zahrnují opravy opotřebených součástí, jako jsou hřídele, skříně, drážky pro pera a příruby, stejně jako opravy rozbitých nebo poškozených součástí, jako jsou odlitky, trubky a svařence. Tento produkt může být použit při různých typech práce, jako je vyplňování dutin, vyrovnávání povrchů, opravy ocelových odlitků, výroba jader do forem, nanášení ochranných povlaků nebo těsnění prosakujícího potrubí.
Typické použití tohoto produktu je v rozmezí pracovních teplot od -20 °C do +120 °C.

TYPICKÉ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ: Rychlost vytvrzení Hysol® 3474™ získá funkční pevnost při teplotě 20 °C za 12 hodin. Při teplotě 10 °C je potřebný čas 24 hodin Doba zpracovatelnosti Doba zpracovatelnosti (promícháno), minut: - při 10 °C - 180 min - při 20 °C - 60 min - při 30°C - 40 min.

TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU: Vytvrzeno po dobu 7 dní při teplotě 22 °C Fyzikální vlatnosti: - Tvrdost Shore, ISO 868, Tvrdoměr typu D 85 - Lineární smrštění, ASTM D792, % 0,1 - Pevnost v tahu, ISO 527-2 N/mm² 45 (psi) (6 500) - Modul pevnosti v tahu , ISO 604 N/mm² 10 000 (psi) (1 500 000).

Pokyny pro použití: 
1. Pro co nejlepší výsledky lepení by měly být lepené povrchy čisté, suché a odmaštěné. Při vysokopevnostním konstrukčním lepení může speciální ošetření povrchu zvýšit pevnost a trvanlivost lepeného spoje.
2. Promíchejte nejprve každou složku, pryskyřici i tvrdidlo, zvlášť a potom odměřte požadované množství.
3. Energicky promíchejte obě složky dohromady a míchejte asi dvě minuty, dokud nezískáte rovnoměrně promíchaný produkt.
4. Naneste rozmíchaný produkt na lepený povrch pomocí špachtle.
5. Při rozsáhlejším poškození nebo rozlomení součásti je vhodné nanést produkt na skelnou tkaninu nebo podobný podpůrný materiál a ten pak použít jako záplatu nebo bandáž.
6. Pokud produkt použijete jako modelovací hmotu, použijte vosk, tuk nebo silikon jako separátor k zabránění vzniku adheze k libovolnému povrchu. Funkční pevnosti je běžně dosaženo za 10 až 12 hodin, plné pevnosti potom během 72 hodin. Tento čas je možné zkrátit zvýšením okolní teploty.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být otřen pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Zabraňte možnému pohybu sestavených součástí během vytvrzování produktu. Lepený spoj by měl být ponechán v klidu, dokud nezíská plnou pevnost dříve, než budou součásti uvedeny do provozu.
9. Po použití, dříve než lepidlo vytvrdne, vyčistěte míchací a nanášecí zařízení pomocí horké mýdlové vody.

POZNÁMKA: Díky vývinu tepla během procesu vytvrzování bude větší množství produktu vytvrzovat rychleji.

 

Klasifikace látky A(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látky B(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidy
Hmotnost: 0.5 kg
Doba použitelnosti: 45min
Hmotnost: 500g
Mísící poměr: 1:1
Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo
Kód produktu: IDH 195891
Množstevní slevy: /loctite-3474-500-g/,/loctite-3474-500-g--2-9-ks-/,/loctite-3474-500-g--10--ks-/
Mengenrabatte: /de/loctite-3474-500-g/,/de/loctite-3474-500-g--2-9-ks-/,/de/loctite-3474-500-g--10--ks-/
Quantity discounts: /en/loctite-3474-500-g/,/en/loctite-3474-500-g--2-9-ks-/,/en/loctite-3474-500-g--10--ks-/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: