Loctite 3450 - 25 ml

335,17 Kč 277 Kč bez DPH
Skladem
Hysol® 3450™ je dvousložkové epoxidové lepidlo, které po rozmíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Je vhodné pro lepení kovů a dosahuje vysoké pevnosti. Dvojkartuše, 25 ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

Hysol® 3450™ má následující vlastnosti:

  • Technologie: Epoxid
  • Chemický typ: Epoxid
  • Vzhled (Pryskyřice): Černý
  • Vzhled (Tvrdidlo): Smetanově bílá pasta
  • Složky: Dvě složky - pryskyřice a tvrdidlo
  • Mísicí poměr - objemový: Pryskyřice : tvrdidlo 1 : 1
  • Vytvrzení: Po zamíchání při pokojové teplotě
  • Aplikace: Lepení

Hysol® 3450™
je dvousložkové epoxidové lepidlo, které po rozmíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Je vhodné pro lepení kovů a dosahuje vysoké pevnosti. Schopnost vyplňovat spáry činí tento produkt vhodným pro lepení hrubých nebo špatně slícovaných povrchů u součástí z kovů, keramiky, tuhých plastů nebo dřeva. Typické aplikace zahrnují lepení hliníkových okenních rámů a panelů z plastů vyztužených skleněnými vlákny.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU:
Vlastnosti pryskyřice - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 1,9 - Viskozita, Brookfield, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlost 10 ot/min. 40 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list.
Vlastnosti tvrdidla - Měrná hmotnost při teplotě 25 °C 1,8 - Viskozita, Brookfield, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlost 10 ot/min. 30 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list.
Vlastnosti smíchaného produktu - Doba zpracovatelnosti při teplotě 25 °C, minut 4 až 6.

VŠEOBECNÉ INFORMACE: Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL). Tam, kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením, je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu.

POKYNY PRO POUŽITÍ: 1. Pro co nejlepší výsledky lepení by měly být lepené povrchy čisté, suché a odmaštěné. Při vysokopevnostním konstrukčním lepení může speciální ošetření povrchu zvýšit pevnost a trvanlivost lepeného spoje.
2. Před použitím je potřeba pryskyřici a tvrdidlo řádně promíchat. Produkt může být nanášen přímo z dvojkartuší přes dodaný statický mixer. V tomto případě vytlačte prvních 3 až 5 cm do odpadu. Při použití většího balení produktu řádně smíchejte obě složky v přesném poměru dle objemu nebo hmotnosti, jak je uvedeno v Popisu produktu. Při ručním míchání si odvažte nebo objemově odměřte požadované množství pryskyřice a tvrdidla a usilovně je promíchejte. Míchejte ještě asi 15 sec. po té, co získáte stejnoměrnou barvu produktu.
3. Nemíchejte najednou větší množství produktu než 4 kg, jinak dojde k nežádoucímu vývinu tepla. Mícháním menšího množství se minimalizuje možnost vzniku nežádoucího tepla.
4. Po rozmíchání naneste produkt tak rychle, jak je to možné, na jeden z lepených povrchů. Pro získání maximální pevnosti spoje rozetřete produkt rovnoměrně na oba povrchy. Součásti by měly být spojeny ihned po nanesení rozmíchaného lepidla.
5. Doba zpracovatelnosti smíchaného lepidla je 4 až 6 minut při teplotě 25 °C. Vyšší teplota a menší zpracovávané množství produktu zkracují dobu zpracovatelnosti.
6. Zabraňte možnému pohybu sestavených součástí během vytvrzování produktu. Lepený spoj by měl být ponechán v klidu, dokud nezíská plnou pevnost dříve, než budou součásti uvedeny do provozu.
7. Přetok nevytvrzeného produktu může být otřen pomocí organických rozpouštědel (např. Acetonem).
8. Po použítí, dříve než lepidlo vytvrdne, vyčistěte míchací a nanášecí zařízení pomocí horké mýdlové vody.

 

Klasifikace látky A(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látkyB(směsi): 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Tekuté kovy
Doba použitelnosti: 5min
Hmotnost: 25g
Mísící poměr: 1:1
Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo pro lepení kovů
Kód produktu: IDH 1885776

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: