Loctite 3298 MULTIBOND 50ml

Množstevní slevy
480,37 Kč 397 Kč bez DPH
Skladem
Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Objem 50 ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 300ml.

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 LOCTITE® 3298™ má následující vlastnosti: - Vytvrzuje s aktivátorem 7386™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Modifikovaný methakrylát ester - Vzhled (nevytvrzený)- Zelenkavě šedá viskózní kapalina LMS - Složky -Jednosložkový - Viskozita- Střední - Vytvrzení- Anaerobní s aktivátorem - Aplikace- Lepení - Pevnost –Vysoká LOCTITE® 3298™ je houževnatý akrylátový produkt určený pro vysokopevnostní konstrukční lepení. Tento produkt obsahuje činidlo se silanovými vazbami pro zajištění dobré trvanlivosti spoje na skleněném povrchu. Vytvrzuje při pokojové teplotě s pomocí aktivátorů 737™, 738™/7386™ nebo 740™/7407™. LOCTITE® 3298™ je vhodný pro lepení mnoha materiálů, včetně kovových plechů a skla, kde se předpokládá trvalé nebo opakované zatížení (např. nábytek, kontejnery, dveře atd.).

 TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU: - Měrná hmotnost při 25 °C 1,02 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP) - Vřeteno 7, rychlost 20 ot/min. 17 000 až 41 000 LMS.

 VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL). Tam kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu. Tento produkt se běžně nedoporučuje pro použití na plastech (zvláště ne na termoplastech, kde může vlivem napětí dojít k praskání). Uživatelům se doporučuje, aby si ověřili vhodnost použití produktu na takové materiály.

 Pokyny pro použití:

 1. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné. 2. Pro zajištění rychlého a spolehlivého vytvrzení by měl být aktivátoru 737™ nebo 7386™ nanesen na jeden z lepených povrchů a produkt na druhý. Součásti by měly být sestaveny během 15 minut. 3. Doporučená velikost spáry je 0,05 mm. Pokud je spára větší (maximálně do 0,4 mm), nebo je žádoucí větší rychlost vytvrzení, aktivátoru 737™ nebo 7386™ naneste na oba lepené povrchy. Součásti by měly být okamžitě sestaveny (během 1 minuty). 4. Přetok produktu může být otřen pomocí organického rozpouštědla. 5. Spoj by měl být pevně sevřen, dokud produkt nezačne sám fixovat. 6. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnout pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

 

Klasifikace látky(směsi): 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Konstrukční lepidla
Hmotnost: 0.05 kg
Aktivátor: Loctite 7386
Barva: Zeleno-šedá
Objem: 50ml
Pevnost ve smyku: 26-30
Viskozita: střední
Vlastnosti: Konstrukční lepidlo s rychlou fixací
Kód produktu: IDH 142460
Množstevní slevy: /loctite-3298-multibond-50ml/,/loctite-3298-multibond-50ml--2-9-ks-/,/loctite-3298-multibond-50ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-3298-multibond-50ml/,/de/loctite-3298-multibond-50ml--2-9-ks-/,/de/loctite-3298-multibond-50ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-3298-multibond-50ml/,/en/loctite-3298-multibond-50ml--2-9-ks-/,/en/loctite-3298-multibond-50ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: