Loctite 326 50ml

Množstevní slevy
1 557,23 Kč 1 286,97 Kč bez DPH
Skladem
LOCTITE 326 typické aplikace zahrnují lepení feritů na pokovené materiály v elektromotorech, částí reproduktorů a drahokamů, kde je požadovaná rychlá fixace. Objem 50ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 250ml.

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

LOCTITE® 326

má následující vlastnosti: - Vytvrzuje s aktivátorem 7649™ - Technologie- Akrylát - Chemický typ -Polyurethan metakrylát - Vzhled (nevytvrzený)- Průhledná žlutá až světle jantarová kapalina LMS - Složky- Jednosložkový - Viskozita -Vysoká - Vytvrzení- Anaerobní s aktivátorem - Výhody vytvrzení- Vytvrzení při pokojové teplotě - Aplikace –Lepení LOCTITE® 326 typické aplikace zahrnují lepení feritů na pokovené materiály v elektromotorech, částí reproduktorů a drahokamů, kde je požadovaná rychlá fixace.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU - Měrná hmotnost při 25 °C 1,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP) - Vřeteno 6, rychlost 20 ot/min. 14 000 až 22 000LMS - Viskozita EN 12092 - MV, 25 °C, po 180 s, mPa•s (cP) - Smyková rychlost 36 s-1 10 000 až 20 000.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL). Tam kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu. Tento produkt se běžně nedoporučuje pro použití na plastech (zvláště ne na termoplastech, kde může vlivem napětí dojít k praskání). Uživatelům se doporučuje, aby si ověřili vhodnost použití produktu na takové materiály.

 Pokyny pro použití:

 Pro montáž:

1. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné.
2. Pro zajištění rychlého a spolehlivého vytvrzení by měl být aktivátor 7649™ nanesen na jeden z lepených povrchů a produkt na druhý. Součásti by měly být sestaveny během 15 minut.
3. Doporučená velikost spáry je 0.1 mm. Pokud je spára větší (maximálně do 0.5 mm), nebo je požadováno rychlejší vytvrzení, měl by být aktivátor 7649™ nanesen na oba povrchy. Součásti je pak třeba sestavit neprodleně (během 1 minuty).
4. Přetok produktu může být otřen pomocí organického rozpouštědla.
5. Spoj by měl být pevně sevřen, dokud produkt nezačne sám fixovat.
6. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnou pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

 

Klasifikace látky(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dávkovací příslušenství
Aktivátor: Loctite 7649
Barva: Žlutá-jantarová
Objem: 50ml
Pevnost ve smyku: 15
Viskozita: vysoká
Vlastnosti: Konstrukční lepidlo s rychlou fixací
Kód produktu: IDH 142445
Množstevní slevy: /loctite-326-50ml/,/loctite-326-50ml--2-9-ks-/,/loctite-326-50ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-326-50ml/,/de/loctite-326-50ml--2-9-ks-/,/de/loctite-326-50ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-326-50ml/,/en/loctite-326-50ml--2-9-ks-/,/en/loctite-326-50ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: