Tangit KS čistič PE, PP, PVDF

361,79 Kč 299 Kč bez DPH
Skladem
Speciální čistící prostředek na svařované umělohmotné spoje z polyetylénu, polybutenu, polypropylenu a PVDF. Objem: 1 l.

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Oblast použití:

 

Speciální čistící prostředek na svařované umělohmotné spoje z polyetylénu, polybutenu, polypropylenu a PVDF.

 

Druh materiálu:

 

Čistící prostředek na bázi etylalkoholu

 

Specifické vlastnosti:

 

  • Vynikající čistící vlastnosti
  • Uschne bez zanechání jakýchkoli zbytků
  • Vhodný také na potrubí s vodou nejvyššího stupně čistoty

 

Zpracování:

 

Přípravu svařovaných spojů a závazné materiálově a svářečsky specifické podrobnosti týkající se přípravných opatření a požadavků na techniku zpracování najdete v technických informacích výrobců potrubí. Všeobecně platné údaje pro svařované spoje PE obsahuje technický list DVS 2207, část 1. Plochy určené na sváření vyrobené podle technických informací, důkladně očistěte s použitím bílého, nebarvícího savého papíru.

 

Postup čištění:

 

Odstraňte originální uzávěr. Otevřete láhev stiskem blokovacího zařízení uvnitř lahve a současným otočením uzávěru (viz. blokovací zařízení horní strana). Připravené umělohmotné díly ke svařování důkladně očistěte speciálním čističem Tangit KS. Na bílý, nebarvící savý papír aplikujte čistič a důkladně jím očistěte svařované plochy. Bezprostředně před svařováním díly důkladně vytřete dosucha savým papírem. Svářecí zařízení se musí po každém sváření očistit čistým hadrem nebo suchým papírem. Tangit KS použijte na čistění svářecího zařízení jen v případě, že toto zařízení už vychladlo.

 

Zatížení v tahu/tlaková odolnost:

 

Prvních deset minut po slepení s potrubím nehýbejte. Při teplotách pod +10°C se tato doba prodlužuje minimálně na 15 minut. Naplnění potrubí a zkoušky těsnosti uskutečněte až po 24 hodinách od posledního lepení. Při provozní teplotě nad +30°C je třeba přizpůsobit max. přípustné provozní tlaky teplotám. Jsou závislé na toleranci a časech schnutí lepených spojů. Bližší podrobnosti konzultujte s výrobcem trubek a fitinků.

 

Nepřehlédněte:

 

Speciální čistič Tangit KS neobsahuje chlorované chlorovodíkové látky, je ředitelný vodou a biologicky odbouratelný. Velká část dnes používaných čistících prostředků je nevhodná, kvůli svému chemickému složení nebo obsahuje nečistoty, které negativně ovlivňují kvalitu sváru.
Čistič Tangit KS je hořlavý. Výpary rozpouštědla, které jsou těžší než vzduch, můžou vytvořit výbušné směsi. Při práci větrejte. Maximální přípustná koncentrace na pracovišti (hodnota MAK) činí podle stavu v roku 1997 1000 ppm (=1900mg/m3 vzduchu). Nekuřte! Nesvařujte! Nepracujte v prostředí s nekrytými světly a otevřeným ohněm. Zabraňte tvorbě jisker. Při práci používejte ochranný oděv a rukavice. Při nehodě nebo nevolnosti vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal. Produkt se nesmí dostat do kanalizace. Čistič rozleptává kabelové izolace, chraňte je před rozlitým čističem.

 

Možné nebezpečí:

 

  • zdraví škodlivý při vdechnutí
  • dráždí oči, dýchací orgány a pokožku
  • možná senzibilizace při vdechnutí

 

Skladování:

 

Skladujte na chladném a dobře větraném místě do +20°C.

 

Minimální trvanlivost:

 

24 měsíců od data výroby

Doplňkové parametry

Kategorie: Tangit
Objem: 1000ml
Vlastnosti: Čistící prostředek na svařované umělohmotné spoje

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: