Reklamační řád

Pokud Vám zboží zakoupené u nás z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte ho možnost zcela vrátit, vyměnit za jiný produkt a v případě poškození můžete zboží reklamovat. Pokud se rozhodnete pro některou z těchto variant doporučujeme následující postup: Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží spolu s fakturou, na kterou uveďte co reklamujete. Zákazník bude emailem informován o přijetí zboží k reklamaci. Po vyřízení bude opět informován emailem, jak reklamace dopadla. Zboží k reklamaci zasílejte čisté. Zabalte do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě. 

Postup při výměně zboží:
Ofoťte fakturu nebo přiložte dopis a napište své jméno, číslo objednávky a Váš požadavek na výměnu. Doporučujeme ověřit dostupnost položek na webu www.nettechnik.cz, které požadujete na výměnu (můžete napsat i náhradní variantu). Jakmile k nám dorazí zásilka na výměnu, bude obratem vyměněna a následující pracovní den odeslána. Poté Vám přijde expediční email s číslem balíku. V případě, že bude výměna za méně peněz, než byla původní částka, napište nám prosím číslo účtu, abychom mohli přeplatek vrátit. Pokud bude výměna vyšší, zboží zašleme na dobírku.

Odstoupení od kupní smlouvy:
Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena faktura a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Na vrácení peněz má prodávající 30 dní od doručení zásilky. Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží.

Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata. 

Práva a povinnosti prodávajícího:
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.  

Ostatní ujednání:
Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené kupujícím způsobené jeho obvyklým užíváním dle § 619 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb. Takové zboží nebude bráno do reklamačního řízení Vrácení zboží je považováno za jednostranné odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je 30 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy. K vrácenému zboží je také nutné připojit kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokázat zakoupení zboží u naší společnosti. Náklady spojené se zasláním zboží nazpět hradí vždy zákazník, v případě uznané reklamace bude zákazníkovi kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení. Maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží, Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který Vám zašleme na Vámi udanou adresu.