Loctite 7386 500ml

Množstevní slevy
2 864,07 Kč 2 367 Kč bez DPH
Skladem
Loctite 7386 je ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla Loctite 3298 a 330. Objem 500 ml, láhev.

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka. 

Loctite 7386 je ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla Loctite 3298 a 330.

Vlastnosti: 

  • Technologie: Aktivátor pro LOCTITE® houževnatá akrylátová lepidla
  • Chemický typ: Substituovaný dihydropyridin
  • Rozpouštědlo: n-Heptan Isopropanol
  • Vzhled: Průhledná žlutá až světle jantarová kapalina
  • Viskozita: Velmi nízká
  • Vytvrzení: Nevytvrzuje
  • Aplikace: Podporuje vytvrzení houževnatých akrylátových lepidel

Všeobecné informace: 

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Za žádných okolností nemíchejte Aktivátor a lepidlo přímo jako kapaliny. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Tam kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu.

Návod k použití:
1. Pro dosažení maximální pevnosti spoje, lepené díly je nutno očistit a odmastit.
2. Pouze na jednu z lepených ploch naneste tenkou vrstvu aktivátoru, na druhou plochu naneste lepidlo.V případě větších spár než 0,4 mm naneste aktivátor na obě plochy a na jednu z nich lepidlo.
3. Lepené díly přiložte k sobě, několika mírnými pohyby rozetřete vrstvu a zajistěte proti posunutí. Aktivátor s lepidlem před nanesením nikdy nemíchejte.
4. Předávkování aktivátoru může snížit pevnost spoje.
5. Aktivátor nezasychá, je účinný od nanesení až do dvou hodin. Doba fixace a rychlost vytvrzení: • Doba fixace a rychlost vytvrzení dosažená jako výsledek použití LOCTITE® 7386 závisí na použitém lepidle, lepeném podkladu, čistotě povrchu a na tom, zda je aktivátor nanesen na jedné nebo obou stranách.

 

Klasifikace látky(směsi): 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Aktivátory
Hmotnost: 0.5 kg
Barva: Transparentní-žlutý
Objem: 500 ml
Vlastnosti: Ředidlový aktivátor pro akrylická lepidla
Kód produktu: IDH 142475
Množstevní slevy: /loctite-7386-500ml/,/loctite-7386-500ml--2-9-ks-/,/loctite-7386-500ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-7386-500ml/,/de/loctite-7386-500ml--2-9-ks-/,/de/loctite-7386-500ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-7386-500ml/,/en/loctite-7386-500ml--2-9-ks-/,/en/loctite-7386-500ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: