Loctite 7228 1kg

3 120,59 Kč 2 579 Kč bez DPH
20 dní
LOCTITE 7228 je ultrahladký, keramikou plněný epoxid, který poskytuje velmi lesklý nátěr s nízkým třením na ochranu proti oděru, kavitaci a pro snížení turbulence. Bílý, 1kg.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

LOCTITE 7228 je ultrahladký, keramikou plněný epoxid, který poskytuje velmi lesklý nátěr s nízkým třením na ochranu proti oděru, kavitaci a pro snížení turbulence. Teplotní rozsah pro použití produktu je -29 °C až +93 °C.

Minimální odběr 6 ks

Použití produktu: LOCTITE 7228 se doporučuje jako ochrana zařízení proti korozi a opotřebení. Je možné jej použít jako svrchní nátěr na protioděrové směsi Loctite Nordbak v aplikacích, které vyžadují obnovení povrchu a dlouhodobou ochranu. Typické aplikace zahrnují vytváření hladkých, ochranných a oděruvzdorných nátěrů, opravy výměníků tepla a kondenzátorů, opravy propojovacích potrubí a skluzavek, opravy a obnovení povrchu kormidel a opravy oběžných kol čerpadel, motýlkových klapek a čerpadel, poškozených kavitací. Keramické nátěry 7228 a 7227 plus 7234 vysokoteplotní - dvě složky - určen pro ochranu povrchu proti opotřebení (koroze, eroze, kavitace, oděr) - lze aplikovat preventivně, nebo jako opravu - síla vrstvy po dvou nátěrech 0,5mm - opravy povrchů čerpadel, násypek, potrubí, lopatek turbín atd

Vlastnosti:

 • Technologie: Epoxid
 • Chemický typ: Epoxid
 • Vzhled (Pryskyřice): Bílý
 • Vzhled (Tvrdidlo): Jantarový
 • Vzhled (Smíchaný): Bílá kapalina
 • Složky: Dvousložkový
 • Mísicí poměr objemový pryskyřice : tvrdidlo 2,8 : 1
 • Mísicí poměr hmotnostní pryskyřice : tvrdidlo 4,5 : 1
 • Vytvrzení: Za pokojové teploty
 • Aplikace: nátěry
 • Zvláštní výhoda: - Plněný keramikou - Snadno se míchá a používá - Snižuje prostoje - Ultrahladká natíratelná konzistence - Velmi lesklý povrch - Vynikající adheze

Příprava povrchu: Řádná příprava povrchu je rozhodující pro dlouhodobé účinné použití tohoto produktu. Přesné požadavky se liší s náročností aplikace, předpokládané provozní době a počátečních podmínek podkladu. 1. Vyčistěte, odmastěte a zdrsněte povrch, na který se má produkt nanášet. Čím lépe budou povrchy připravené, tím lepší budou výsledky použití nátěru. Pokud je to možné, doporučuje povrchy otryskat na čistý kov dle normy (SSPC-SP10/NACE No. 2). Pro méně náročné aplikace postačí zdrsnit povrch pomocí ručního nářadí. 2. Jako konečný krok po otryskání doporučujeme očistit povrch rozpouštědlovým čističem pro zajištění maximální adheze.

Míchání: Teplota materiálu by měla být mezi 20 °C až 30 °C. Rozmíchejte pryskyřici a tvrdidlo v jejich obalech a potom celý objem tvrdidla přidejte do pryskyřice a řádně promíchejte. Míchejte intenzívně tak dlouho, dokud nedosáhnete jednolité barvy směsi. Dobře setřete a rozmíchejte i materiál ze stěn a dna nádoby. Míchejte po dobu nejméně tři až pět minut.

Způsob nanášení: Naneste plně promíchaný materiál na připravený povrch.

Upozornění: Používejte schválené, přetlakové, dodané vzduchové respirátory pokud svařujete nebo řežete plamenem v blízkosti vytvrzené směsi. Nepoužívejte otevřený oheň na směs.

 

Klasifikace látkyA(směsi): 

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace látkyB(směsi): 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Oděruvzdorné směsi
Hmotnost: 1 kg
Barva: Bílá
Doba zpracovatelnosti: 15min
Mísící poměr: 2.8:1
Objem: 1ml
Velikost částice: jemné
Vlastnosti: Dvousložkový epoxid na ochranu proti oděru
Kód produktu: IDH 2015129

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: