Loctite 573 50ml

Množstevní slevy
718,74 Kč 594 Kč bez DPH
Skladem
LOCTITE® 573™ těsní lícovaná spojení ve spáře mezi dvěma pevnými kovovými povrchy nebo přírubami. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Objem 50 ml, harmonika

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 250ml.

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

LOCTITE® 573™ má následující vlastnosti:

 • Technologie: Akrylát
 • Chemický typ: Dimethakrylát ester
 • Vzhled (nevytvrzený): Zelená pasta LMS
 • Fluorescence: Pozitivní pod UV zářením LMS
 • Složky: Jednosložkový
 • Viskozita: Střední, tixotropní
 • Vytvrzení: Anaerobní
 • Sekundární vytvrzení: Aktivátor Loctite 7471, Loctite 7649
 • Aplikace: Těsnění a utěsňování
 • Pevnost: Střední

LOCTITE® 573™ těsní lícovaná spojení ve spáře mezi dvěma pevnými kovovými povrchy nebo přírubami. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Typické použití jako na místě vytvářené těsnění na tuhých přírubových spojích, například v převodových skříních, skříních motorů atd. Tixotropní charakter LOCTITE® 573™ zabraňuje jeho stékání z místa nanesení.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU 
Měrná hmotnost při 25 °C 1,25 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 6, rychlost 2,5 ot/min. ≥38 000 LMS - Vřeteno6, rychlost 20 ot/min. 13 500 až 33 000 LMS.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Tam kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu. Tento produkt se běžně nedoporučuje pro použití na plastech (zvláště ne na termoplastech, kde může vlivem napětí dojít k praskání). Uživatelům se doporučuje, aby si ověřili vhodnost použití produktu na takové materiály.

Skladování: Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob. Optimální podmínky skladování: 8 °C až 21°C. Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu.

Pokyny pro použití:
1. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné.
2. Produkt je určen pro těsnění součástí s přírubovým spojem se spárou do 0,25 mm.
3. Naneste ručně ve formě souvislé housenky nebo pomocí sítotisku na povrch příruby.
4. Pro ověření dokonalosti těsnění okamžitě po sestavení a před vytvrzením produktu se může provést zkouška nízkým tlakem (<0,5 MPa) .
5. Příruby by měly být dotaženy co nejdříve po sestavení aby vytvrzením produktu nevznikla velká spára.

 

Klasifikace látky(směsi): 

H242 Zahřívání může způsobit požár.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H331 Toxický při vdechování.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Plošná a závitová těsnění
Hmotnost: 0.05 kg
Barva: Zelená
Chemická báze: metakrylát
Maximální spára: 0,1mm
Objem: 50ml
Provozní teplota: 150° C
Vlastnosti: Lepidlo pro utěsňování kovových povrchů
Kód produktu: IDH 142613
Množstevní slevy: /loctite-573-50ml/,/loctite-573-50ml--2-9-ks-/,/loctite-573-50ml--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-573-50ml/,/de/loctite-573-50ml--2-9-ks-/,/de/loctite-573-50ml--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-573-50ml/,/en/loctite-573-50ml--2-9-ks-/,/en/loctite-573-50ml--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: