Loctite 460 20g vteřinové lepidlo

Množstevní slevy
591,69 Kč 489 Kč bez DPH
Skladem
LOCTITE® 460™ je produkt s nízkým zápachem a omezeným výkvětem a je určen zejména pro ty aplikace, kde je obtížná kontrola výparů. Obsah 20g, láhev

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 500g.

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

LOCTITE® 460™ má následující vlastnosti:

  • Technologie: Kyanoakrylát
  • Chemický typ: Alkoxyethyl kyanoakrylát
  • Vzhled (nevytvrzený): Průhledná, čirá až slámově žlutá kapalina LMS
  • Složky: Jednosložkový
  • Viskozita: Nízká
  • Vytvrzení: Vlhkostí
  • Aplikace: Lepení

Určeno zejména pro kovy, plasty a elastomery. LOCTITE® 460™ je produkt s nízkým zápachem a omezeným výkvětem a je určen zejména pro ty aplikace, kde je obtížná kontrola výparů. Tento produkt umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů, včetně kovů, plastů a elastomerů. LOCTITE® 460™ je přednostně určen pro lepení porézních a savých materiálů jako je dřevo, papír, kůže a tkaniny.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU: Měrná hmotnost při 25 °C 1,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list Viskozita, kužel & deska, mPa•s (cP): - Teplota: 25 °C, Smyková rychlost: 3 000 s-1 25 až 55 LMS - Viskozita, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlost 30 ot/min. 30 až 60.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ: Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Přestože plné funkční pevnosti je dosaženo v relativně krátkém čase, vytvrzování pokračuje nejméně 24 hodin, než je dosaženo úplné chemické odolnosti. Rychlost vytvrzení dle spáry. Rychlost vytvrzení závisí na velikosti spáry. V malé spáře vytvrzuje produkt vysokou rychlostí, zvětšování spáry má za následek snižování rychlosti vytvrzování. Rychlost vytvrzení dle vlhkosti. Rychlost vytvrzení závisí na okolní relativní vlhkosti vzduchu. Nejlepší výsledky vytvrzení se dosahují, pokud se relativní vlhkost na pracovišti pohybuje v rozmezí od 40% do 60% při teplotě 22°C. Nižší vlhkost vede k pomalejšímu vytvrzování, větší vlhkost sice vytvrzení uspíší, ale může mít negativní vliv na výslednou pevnost spoje. Rychlost vytvrzení dle aktivátoru. Použití aktivátoru na lepený povrch zvýší rychlost tvrdnutí tam, kde je z důvodu velké spáry čas vytvrzení nepřijatelně dlouhý. Avšak toto může způsobit snížení konečné pevnosti lepeného spoje a doporučuje se proto provedení zkoušky pro ověření výsledku.

Pokyny pro použití: 
1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout.
2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout.
3. Pokud je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE®. Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout.
4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu.
5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla .
6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla.
7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnout pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

Skladování: Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob. Optimální podmínky skladování: 2 °C až 8 °C. Skladování pod 2 °C nebo nad 8 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu.

 

Klasifikace látky(směsi): 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H341 Podezření na genetické poškození

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Nízká viskozita
Hmotnost: 0.02 kg
Barva: Transparentní
Manipulační pevnost: 5-20min
Objem: 20ml
Viskozita: nízká
Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro rychlé lepení široké škály materiálů
Kód produktu: IDH 1922762
Množstevní slevy: /loctite-460-20g-vterinove-lepidlo/,/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo--2-9-ks-/,/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo--10--ks/
Mengenrabatte: /de/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo/,/de/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo--2-9-ks-/,/de/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo--10--ks/
Quantity discounts: /en/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo/,/en/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo--2-9-ks-/,/en/loctite-460-20g-vterinove-lepidlo--10--ks/

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: