Loctite 408 500g vteřinové lepidlo

13 297,90 Kč 10 990 Kč bez DPH
Skladem
LOCTITE 408 je produkt s nízkým zápachem a omezeným výkvětem, je určen zejména pro ty aplikace, kde je obtížná kontrola výparů.Toto lepidlo umožňuje lepení široké škály materiálů. Objem 500g, láhev

Detailní informace

Detailní popis produktu

Také v balení 50g.

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 Popis výrobku LOCTITE® 408™ má následující vlastnosti: 

  • Technologie: Kyanoakrylát
  • Chemický typ: Alkoxyethyl kyanoakrylát
  • Vzhled (nevytvrzený): Průhledná, čirá až slámově žlutá kapalina LMS
  • Složky: Jednosložkový
  • Viskozita: Velmi nízká
  • Vytvrzení: Vlhkostí
  • Aplikace: Lepení

Určeno zejména pro kovy, plasty a elastomery LOCTITE® 408™ je produkt: s nízkým zápachem a omezeným výkvětem a je určen zejména pro ty aplikace, kde je obtížná kontrola výparů. Tento produkt umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů, včetně kovů, plastů a elastomerů. LOCTITE® 408™ je přednostně určen pro lepení porézních a savých materiálů jako je dřevo, papír, kůže a tkaniny. 

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Měrná hmotnost při 25 °C 1,1 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, kužel & deska, mPa•s (cP): - Teplota: 25 °C, Smyková rychlost: 3 000 s-1 4 až 10 LMS - Viskozita, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 1, rychlost 60 ot/min. 4 až 10.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ:
Za normálních podmínek spouští proces vytvrzení atmosférická vlhkost. Přestože plné funkční pevnosti je dosaženo v relativně krátkém čase, vytvrzování pokračuje nejméně 24 hodin, než je dosaženo úplné chemické odolnosti.

Pokyny pro použití:
1. Lepené plochy by měly být čisté a odmaštěné. Vyčistěte všechny povrchy pomocí vhodného čističe Loctite® a nechte uschnout.
2. Na lepenou plochu může být nanesen Loctite® Primer. Primer nanášejte v přiměřeném množství. Nechte Primer zaschnout.
3. Pokut je to nutné, je možné použít aktivátory LOCTITE® . Naneste aktivátor LOCTITE® na jeden z lepených povrchů (pokud jste na jeden povrch již použili primer, nenanášejte na něj aktivátor). Nechte aktivátor zaschnout.
4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů (nenanášejte lepidlo na aktivovaný povrch). K rozetření lepidla nepoužívejte štěteček, tkaninu ani papír. Během několika sekund spojte lepené součásti k sobě. Součásti je třeba vůči sobě přesně nastavit dříve, než velmi krátká doba fixace lepidla způsobí, že lepidlo začne klást mírný odpor vůči vzájemnému pohybu.
5. Na vytvrzení lemů nebo lepidla mimo lepenou spáru je možné použít aktivátor LOCTITE®. Nastříkejte nebo nakapejte přiměřené množství aktivátoru na přetok lepidla.
6. Slepený spoj by měl být pevně fixován nebo sevřen do doby, než je dosaženo doby fixace lepidla.
7. Před uvedením slepené sestavy do provozního zatížení je třeba nechat produkt řádně vytvrdnou pro získání plné pevnosti (typicky 24 až 72 hodin po sestavení v závislosti na velikosti spáry, materiálu a podmínek prostředí).

Skladování:
Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob. Optimální podmínky skladování: 2 °C až 8 °C. Skladování pod 2 °C nebo nad 8 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu.

 

Klasifikace látky(směsi): 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H341 Podezření na genetické poškození

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Nízká viskozita
Hmotnost: 0.5 kg
Barva: Transparentní
Manipulační pevnost: 5-10min
Objem: 500 ml
Viskozita: velmí nízká
Vlastnosti: Vteřinové lepidlo pro rychlé lepení široké škály materiálů
Kód produktu: IDH 142583

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: