Loctite 322 250ml

6 457,77 Kč 5 337 Kč bez DPH
Skladem
LOCTITE 322 vytvrzuje při osvitu UV zářením o vl. délce 365 nm. Pro plné vytvrzení volného povrchu je třeba záření o vlnové délce 250 nm. Rychlost vytvrzení závisí na intenzitě UV záření. Objem 250ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě.
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka. 

LOCTITE® 322™ lepí a těsní spoje čirých plastů s kovy. Systém zkoušek podle ISO 10993 je nedílnou součástí Programu kvality pro LOCTITE® 322™. Systém zkoušek Loctite, použitý pro LOCTITE® 322™ vychází z ISO 10993 a slouží jako podpůrný prostředek při výběru produktů určených pro použití v oblasti výroby zdravotních pomůcek. Certifikát shody je dostupný na internetové adrese www.loctite.com nebo prostřednictvím oddělení kvality Henkel Loctite.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU
Měrná hmotnost při 25 °C 1,0 - Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list - Viskozita, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa•s (cP): - Vřeteno 5, rychlost 20 ot/min. 4 200 až 7 000LMS.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ:
LOCTITE® 322™ vytvrzuje při osvitu UV zářením o vlnové délce 365 nm. Pro plné vytvrzení volného povrchu je rovněž třeba záření o vlnové délce 250 nm. Rychlost vytvrzení závisí na intenzitě UV záření, měřené na povrchu produktu. Typické podmínky vytvrzení - 5 až 10 sekund při 100mW/cm² při použití středotlaké výbojky s rtuťovými parami a křemičitou obálkou. Dosažení nelepivosti - Dosažení nelepivosti je doba potřebná k dosažení nelepivého povrchu. - Dosažení nelepivosti, sec.: 100 mW/cm², měřeno při 365 nm 3 až 7 - Doba fixace je definována jako čas potřebný k získání pevnosti ve smyku 0.1 N/mm². - UV doba fixace, ISO 4587, skleněná destička mikroskopu, sekundy: - Černé světlo, zdroj Zeta® 7500 : 6 mW/cm², měřeno při 365 nm ≤12LMS - UV doba fixace, ISO 4587, sklo, sekundy: 100 mW/cm², měřeno při 365 nm 1 až 5.

TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU:
Fyzikální vlastnosti - Koeficient teplotní roztažnosti, ASTM D 696, K-1 80×10-6 - Koeficient tepelné vodivosti, ASTM C177, W/(m•K) 0,1 Teplota skelného přechodu, ASTM E 228, °C 45 - Tvrdost Shore, ISO 868, Tvrdoměr typu D 68 - Smrštění, % 8 - Prodloužení při přetržení, ISO 527-3, % 160 - Pevnost v tahu při přetržení, ISO 527-3 N/mm² 9 (psi) (1 305) - Modul pružnosti v tahu, ISO 527-3 N/mm² 420 (psi) (61 000) - UV hloubka vytvrzení, mm: 100 mW/cm², při vlnové délce 365 nm po dobu 30 sekund > 0,9 LMS.

TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU:
Vytvrzeno při intenzitě 100 mW/cm² a vlnové délce 365 nm po dobu 40 sekund. Adhezní vlastnosti - Pevnost ve smyku, ISO 4587: PVC na Sklo N/mm² 1 až 5 (psi) (145 až 725) - Polykarbonát na Sklo N/mm² 1 až 5 (psi) (145 až 725) - ABS na Sklo N/mm² 1 až 5 (psi) (145 až 725) - Pevnost v tahu, ISO 6922: Ocelový čep (otryskaná) Sklo N/mm² 4 až 11 (psi) (580 až 1 600).

TYPICKÁ ODOLNOST VŮČI PROSTŘEDÍ:
Vytvrzeno při 100 mW/cm², při vlnové délce 365 nm po dobu 40 sekund plus 1 týden při 22 °C - Pevnost v tahu, ISO 6922: - Ocelový čep (otryskaná) na Sklo.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů. Tam kde se používají vodní roztoky pro čištění povrchů před lepením je důležité zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V některých případech mohou vodní roztoky nepříznivě ovlivnit vytvrzování a vlastnosti produktu.

Pokyny pro použití:
1. Tento produkt je citlivý na světlo; proto by měl být během skladování a manipulace vystaven co nejméně dennímu i umělému světlu a UV záření.
2. Produkt by měl být dávkován z aplikátoru černou hadičkou.
3. Pro co nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné.
4. Rychlost vytvrzení závisí na intenzitě UV zdroje, vzdálenosti od zdroje, požadované hloubce vytvrzení nebo velikosti spáry a na průchodu UV záření skrze materiál, kterým záření musí procházet.
5. Doporučená intenzita pro vytvrzení v lepené spáře je minimálně 5 mW/cm² (měřeno ve spáře) při době osvitu 4-5 krát delší než je doba fixace při stejné intenzitě záření.
6. Pro vytvrzení povrchu do sucha je nezbytná vyšší intenzita UV záření (100 mW/cm²).
7. U tepelně citlivých podkladů jako jsou termoplasty, by mělo být prováděno chlazení.
8. Je třeba zkontrolovat třídu plastů kvůli riziku praskání napětím (stress cracking) vlivem působení tekutých lepidel. 9. Přetok produktu může být otřen pomocí organického rozpouštědla. 10. Spoj by měl být ponechán aby vychladl dříve, než dojde k jeho provoznímu zatížení.

Doplňkové parametry

Kategorie: UV lepidla
Hmotnost: 0.25 kg
Barva: Transparentní : světle-jantarová
Objem: 250 ml
Viskozita: -
Vlastnosti: UV konstrukční lepidlo
Kód produktu: IDH 1521464

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: